Toiduainete kiiritamine 

Miks toitu kiiritatakse?

Toiduainetööstuste eesmärgiks ja ülesandeks on rahuldada tarbijate vajadusi. Toiduainete ostmisel eeldab tarbija, et saab täisväärtusliku, võltsimata ja ohutu toote. Seepärast ei tohi ükski toiduaine põhjustada sööja haigestumist ega vigastusi. Riknenud toote võib tarbija maitsmis- ja haistmismeele abil kindlaks teha, kuid haigusttekitavate mikroorganismidega saastunud toiduainet on võimatu teistest eristada. Nii võib saada maitsvast juustutükist hoopis listerioosi tekitaja.

 

Vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainete tehnoloogiate kaasajastamisele ja täiustamisele ei ole toidust tingitud haigestumiste esinemis­sagedus siiski vähenenud. Igal aastal kannatavad inimesed toidust põhjustatud hai­guste all, mis tavaliselt esinevad tõsise kõhulahtisuse, oksendamise või kõhukram­pide näol saastunud või mürgiste toitude söömise või joomise tagajärjel. Toidust tingitud haigestumised tekivad patogeenseid mikroorganisme ja inimorganismile ohtlikke aineid sisaldavate toiduainete tarvitamisel. Toidumürgistusel võib olla aga kõrge hind, mitte ainult riigi jaoks kaotatud töö­päevade näol, vaid ka toidutöötlemisega seotud tööandjate ja töövõtjate jaoks.

 

Toidumürgistusega seostatud toiduainetööstuste omanikud võivad kaotada oma ettevõtted, töötajad aga oma töö. Toidukäitlejaid, kes rikuvad toidualaseid seadusi, võib kohtulikult vastutusele võtta, toidumürgistuse puhang aga võib kompensat­siooninõuete tõttu firmadele maksma minna kümneid tuhandeid kroone. Hooletud toidukäitlejad võivad mürgitada iseend, veelgi halvemal juhul aga põhjustada nende poolt valmistatud toiduga tarbija haigestumise või isegi surma. Olemas­olevate toiduhügieenialaste seaduste range ellurakendamine on oluline, samas pole see aga iseenesest veel piisav toidumürgistuse vältimiseks.

 

 

Tähtsamad toidupatogeenid, mis võivad saastunud toidu tarbimisel inimestel esile kutsuda toidumürgistusi:

 • Salmonella,
 • Shigella,
 • Campylobacter jejuni,
 • Listeria monocytogenes,
 • E. coli (enteropatogeenne),
 • Clostridium botulinum,
 • Clostridium perfringens,
 • Brucella abortus,
 • Mycobacterium bovis,
 • Staphylococcus aureus,
 • Vibrio parahaemolyticus,
 • Vibrio vulnificus,
 • Yersinia enterocolitica,
 • Coxiella burnetti.

 

(Materjali allikas: Roasto et al., 2004)

 

Peamine eesmärk, miks toiduaineid kiiritatakse, on hävitada toidumürgistusi esile kutsuvad mikroobid toidus ja seeläbi vähendada toidumürgistuse juhtumite arvu.

 

Toiduainete kiiritamist võib defineerida kui kaasaegset töötlemisviisi ioniseeriva kiirguse abil, millega on võimalik:

 

1) hävitada kõik toiduainete primaarsel või sekundaarsel saastumisel toiduainetesse sattunud patogeensed mikroorganismid toiduinfektsioonide ja -mürgistuste ärahoidmiseks;                                      

Pilt 1. Ioniseeriva kiirguse (gamma kiirguse) hävitav mõju toidus leidu-vatele bakteritele (http://www.chem.duke.edu/..)

2) hävitada riknemist esile kutsuvad mikroorganismid ja selle kaudu pidurdada toiduainete riknemisprotsessi, tulemuseks võrreldes kiiritamata toiduga märkimisväärselt pikem säilivusaeg;

Pilt 2. Illustreeriv näide lõhekala pinnal silmaga nähtamatutest, kuid riknemist põhjustavatest bakteritest (http://www.vet-nantes.fr/..)

3) vähendada toidu enneaegsest küpsemisest, idanemisest või võrsumisest tulenevaid kadusid;

 

Pilt 3. Puu- ja köögiviljad küpsevad säilitamise ajal (http://www.healthier-harvest.com/..)

4) puhastada toit ohtlikest organismidest (näiteks kärbestest, putukatest jms).

  

Pilt 4. Putukas toidul (http://www.bigstockphoto.com/..)

5) pikendada märkimisväärselt kiiritatud toiduainete säilivusaega, tagades samal ajal kvaliteetse toote.

              

Pilt 5. Kiiritatud toiduained (http://nutrimedical.com/....)

 

Toiduainete kiiritamine võimaldab toota kvaliteetseid ja pika säilivusajaga tooteid. Kvaliteetsetest ja pika säilivusajaga tarbijate soovidele vastavatest toiduainetest tulenevad tulud:

 • tarbijate rahulolu, ettevõtte hea reputatsioon, suurenev läbimüük;
 •  toodete säilivuse pikenemine;
 •  kasumi suurenemine;
 • meeldiv töökeskkond;
 • seadusekuulekus;
 • toiduainete meeldiv välimus, kvaliteet, värskus, ohutus tarbimisel.

 

 

Illustratiivne foto sellest, kuidas kiiritatud toit võib välja näha. Tegemist on väga kvaliteetsete ja värskete toiduainetega realiseerimisaja jooksul. (http://a.abcnews.com/images/2020/nm_foods_irradiated_090505_mn.jpg)